Przegląd Przyrodniczy (1993) tom IV, zeszyt 4

1,00 zł
1,00 zł
456c4d3faec028a217afe10e2ebf11d7
Opis
Zeszyt zawiera materiały z konferencji: ?Turystyka na obszarach chronionych?, 27.04.93, Trzebiechów, Lubuski Klub Przyrodników
ARTYKUŁY
Pawlaczyk P.; Turystyka na obszarach chronionych: jak przekazywać turyście wiedzę przyrodniczą; 1991; IV; 4; 3-16
Jermaczek A.; Są Turyści, turyści i ?turyści? ? nauczmy się ich rozróżniać!; 1993; IV; 4; 17-22
Raszka B.; Turystyka w parkach narodowych? Tak! ? ale jaka? (Zagospodarowanie turystyczne Wielkopolskiego Parku Narodowego); 1993; IV; 4; 23-30
Lewicki I., Jakuczun B., Zużałek L., Poleszczuk G.; Turystyka w Wolińskim Parku Narodowym; 1993; IV; 4; 31-37
Pawlaczyk P.; Projekt sieci szlaków turystycznych w Drawieńskim Parku Narodowym; 1993; IV; 4; 39-47
Müller H.; Wybrane zasady organizacji turystyki na obszarach chronionych; 1993; IV; 4; 49-52
Rudawski W.; Możliwości turystycznego zagospodarowania rezerwatu ?Jezioro Wielkie? koło Trzciela; 1993; IV; 4; 53-55
NOTATKI
Lorek G., Stankowski A.; Gniazdo białorzytki Oenanthe oenanthe pod podkładem na czynnym torze kolejowym; 1993; IV; 4; 57-58
Jurczyszyn M.; Obserwacja mroczka posrebrzanego Vespertilio murinus zimującego w Poznaniu; 1993; IV; 4; 58-59
Ryś A.; Pióropusznik strusi Matteucia struthiopteris i pliszka górska Motacilla cinerea w gminach Jasień i Tuplice (woj. zielonogórskie); 1993; IV; 4; 60-62
PRZEGLĄD WYDAWNICTW
Lorek G.; Bylińska E., Sendecki P., Dajdok Z., Ulbrych Z., Nawara Z. 1992. Skala porostowa. Wrocław.; 1993; IV; 4; 71-72
Pawlaczyk P.; Clive A. Stace. 1993. Taksonomia roślin i biosystematyka. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.; 1993; IV; 4; 72-73
Pawlaczyk P.; Morena. Prace Wielkopolskiego Parku Narodowego. Tom I. Wielkopolski Park Narodowy. Poznań-Puszczykowo, 1992.; 1993; IV; 4; 73
Pawlaczyk P.; Kołos A. 1993. Przewodnik po ścieżkach przyrodniczych w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej. Fund. Terra Sana, Warszawa.; 1993; IV; 4; 74
Pawlaczyk P.; Mizgajski A., Sołowiej D. 1993. Człowiek i przyroda w Wolińskim Parku Narodowym oraz jego bezpośrednim sąsiedztwie. Przewodniki po ścieżkach turystyczno-dydaktycznych nr 1 i 2. Wyd. Woliński PN, Poznań-Międzyzdroje.; 1993; IV; 4; 74
Pawlaczyk P.; Czyżewska K. 1992. Syntaksonomia śródlądowych pionierskich muraw napiaskowych. Monogr. bot. 74.; 1993; IV; 4; 74
Pawlaczyk P.; Poruba M., Pokorny J., Rabsteinek O., Hrabek R. Przewodnik LAS. Multico, Warszawa.; 1993; IV; 4; 74-75
Pawlaczyk P.; Wilhelm & Dorothee Eisenreich. 1993. Przewodnik do rozpoznawania roślin i zwierząt na wycieczce. Wyd. Multico, Warszawa.; 1993; IV; 4; 75-77
Tryjanowski P.; Górski W., Pinowski J. (Eds.). 1992. Dynamika populacji ptaków i czynniki ją warunkujące. WSP, Słupsk.; 1993; IV; 4; 77
Tryjanowski P.; Przyroda Wielkopolskiego Parku Narodowego. 1992. Pr. zbior. Stacja Ekolog. UAM w Jeziorach.; 1993; IV; 4; 77-78
Tryjanowski P. ; Winiecki A. (Ed.). 1993. Ptaki lęgowe doliny Warty. Prace Zakł. Biol. i Ekol. Ptaków UAM, Poznań.; 1993; IV; 4; 78-79
Jermaczek A. ; Delin H., Svensson L. 1993. Ptaki Europy ? przewodnik fotograficzny. Letter ? Perfect International.; 1993; IV; 4; 79
KORESPONDENCJE
Mielcarek R.; Dominika ? Wyspa Natury; 1993; IV; 4; 63-65
AKTUALNOŚCI
Jermaczek A., Pawlaczyk P.; Nowe parki narodowe; 1993; IV; 4; 67
Pawlaczyk P.; Profesor Mieczysław Jasnowski nie żyje; 1993; IV; 4; 67
Jermaczek A., Pawlaczyk P.; Sesja ?Badania naukowe a ochrona przyrody?; 1993; IV; 4; 67-68
Pawlaczyk P.; Tereny po JARach czekają na przyrodników; 1993; IV; 4; 68-70
SPRAWOZDANIA
Urbańczyk Z.; Polsko-niemieckie sympozjum ?Ssaki wędrowne? (20-22.10.1993, Frankfurt/Odrą, Niemcy); 1993; IV; 4; 81-83
Niedźwiecki S., Kaliciuk J., Kozłowska D., Staszewski A., Wysocki D. ; Wyniki liczeń ptaków wodnych na szczecińskim wybrzeżu Bałtyku w sezonie zimowym 1992/1993; 1993; IV; 4; 83-85