Informacja dotycząca wysyłek

W związku ze zmianą lokalizacji siedziby Klubu Przyrodników w najbliższym czasie mogą występować opóźnienia w wysyłkach zamówień.

Przepraszamy za chwilowe niedogodności i prosimy o wyrozumiałość.

Pozdrawiamy,

obsługa Sklepu KP.

Przegląd Przyrodniczy (1995) tom VI, zeszyt 1

1,00 zł
1,00 zł
Opis
ARTYKUŁY
Kasprzak K.; Plan ochrony a plan zagospodarowania przestrzennego parku krajobrazowego jako obszaru funkcjonalnego; 1995; VI; 1; 3-26
Pawlaczyk P.; Środowisko społeczne obiektów chronionych: kilka refleksji przyrodnika; 1995; VI; 1; 27-38
Fudali E.; Projektowane użytki ekologiczne w krajobrazie rolniczym okolic Kołbaskowa k. Szczecina; 1995; VI; 1; 39-58
Czachorowski S.; Wstępna charakterystyka chruścików Trichoptera drobnych wód stojących północnej Polski; 1995; VI; 1; 59-71
Fuglewicz E., Fuglewicz S.; Obserwacje nad występowaniem zagrożonych wyginięciem motyli południowej części Ziemi Lubuskiej, część II; 1995; VI; 1; 73-76
Wysocki D.; Wstępne wyniki badań ilościowych awifauny Parku Żeromskiego w Szczecinie; 1995; VI; 1; 77-81
NOTATKI
Czyż S., Ociepa R.; Wczesna obserwacja szlamnika rdzawego Limosa lapponica na łąkach koło Mechelinek nad Zatoką Pucką; 1995; VI; 1; 101
Czyż S., Ociepa R.; Bardzo wczesna obserwacja rybitwy czubatej Sterna sandvicensis koło Rewy nad Zatoką Pucką; 1995; VI; 1; 101
Tryjanowski P.; Żerowanie dymówek Hirundo rustica w towarzystwie szpaków Sturnus vulgaris; 1995; VI; 1; 102
Tryjanowski P.; Duże stada czyży Carduelis spinus; 1995; VI; 1; 102-103
Jurczyszyn M.; Stanowisko popielicy Myoxus glis (L.) na Pomorzu Zachodnim; 1995; VI; 1; 103-104
PRZEGLĄD WYDAWNICTW
Pawlaczyk P.; Kozłowski S. (Ed.). 1994. Atlas zasobów, walorów i zagrożeń środowiska geograficznego Polski. Agencja Rekl.-Wyd. A. Grzegorczyk, Warszawa.; 1995; VI; 1; 113-114
Tryjanowski P.; Tomiałojć L. (Ed.). 1993. Ochrona przyrody i środowiska w dolinach nizinnych rzek Polski. Inst. Ochr. Przyr. PAN, Kraków.; 1995; VI; 1; 115-116
Pawlaczyk P. ; Burchardt L. (Ed.). 1994. Teoria i praktyka badań ekologicznych. Idee ekologiczne 4. Wykłady Międzynaro-dowej Ekologicznej Szkoły Letniej. Sorus, Poznań.; 1995; VI; 1; 116-117
Dolata P. T.; Czyż S. 1994. Ptaki Zbiornika Poraj. Opracowanie Zesp. Zarz. Jurajskich PK 2. Potok Złoty.; 1995; VI; 1; 117-118
KORESPONDENCJE
Bartoszewicz M.; Ochrona przyrody w Kenii; 1995; VI; 1; 105-107
Mielcarek R.; Sundarbans ? perła Bangladeszu; 1995; VI; 1; 107-110
Z PARKÓW NARODOWYCH
Szafer S., Małek L.; Walory botaniczne Parku Narodowego Gór Stołowych; 1995; VI; 1; 83-91
Raszka B.; Prace badawcze w Wielkopolskim Parku Narodowym; 1995; VI; 1; 92-99
Gontarek M.; Ośrodek informacyjno-edukacyjny ?Domek Myśliwski? w Karkonoskim Parku Narodowym; 1995; VI; 1; 99-100
SPRAWOZDANIA
Raszka B.; Monitoring i bioindykacja stanu lasów Polski ? XXI Sympozjum Naukowe Sekcji Entomologii Leśnej PTE, Komisji Ochrony Zasobów Leśnych i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach (Huta Szklana ? Jodłowy Dwór, 5-7 września 1994 r.); 1995; VI; 1; 111-112