Przegląd Przyrodniczy (2011) tom XXII, zeszyt 4

1,00 zł
1,00 zł
Opis

Przegląd Przyrodniczy (2011) tom XXII, zeszyt 4
ISSN: 1230-509X

ARTYKUŁY:


MATERIAŁY DO ZNAJOMOŚCI STORCZYKOWATYCH ORCHIDACEAE NADWARCIAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO - Materials to the cognition of Orchidaceae in Nadwarciański Landscape Park
- Katarzyna Krupa, Adam Krupa
Przeglad Przyrodniczy XXII, 4 (2011): 3-15

REJESTR GATUNKÓW GRZYBÓW CHRONIONYCH I ZAGROŻONYCH W POLSCE. CZĘŚĆ V. WYKAZ GATUNKÓW PRZYJĘTYCH DO REJESTRU W ROKU 2009 - Register of protected and endangered fungi species in Poland. Part V. A list of species recorded in 2009
- Anna Kujawa, Błażej Gierczyk
Przeglad Przyrodniczy XXII, 4 (2011): 16-68

WYNIKI JESIENNYCH LICZEŃ PTAKÓW WODNYCH NA JEZIORACH ZIEMI LUBUSKIEJ W LATACH 1986-2000 - The results of autumnal water bird counts on the lakes of Lubuska Land in the years 1986 ? 2000
- Paweł Czechowski, Marcin Bocheński
Przeglad Przyrodniczy XXII, 4 (2011): 69-80

BOCIAN BIAŁY CICONIA CICONIA W POWIECIE PLESZEWSKIM (WIELKOPOLSKA) - The White Stork Ciconia ciconia in the district of Pleszew (Wielkopolska)
- Przemysław Żurawlew
Przeglad Przyrodniczy XXII, 4 (2011): 81-96

NOTATKI:

NOWE STANOWISKA HILDENBRANDIA RIVULARIS (LIEBM.) J. AGARDH (RHODOPHYTA) W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM - New localities of the red alga Hildenbrandia rivularis (Liebm.) J. Agardh (Rhodophyta) in Lubuskie Province
- Michał Smoczyk
Przeglad Przyrodniczy XXII, 4 (2011): 97-99

NOWE DANE DOTYCZĄCE WYSTĘPOWANIA TURZYCY OŚCISTEJ CAREX ATHERODES SPRENG. W PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ POLSCE - New data concerning the occurrence of wheat sedge Carex atherodes Spreng. in NE Poland
- Artur Pliszko
Przeglad Przyrodniczy XXII, 4 (2011): 99-102

NOWE STANOWISKO ŚNIEŻYCZKI PRZEBIŚNIEGA GALANTHUS NIVALIS L. NA WYŻYNIE MAŁOPOLSKIEJ - New locality of snowdrop Galanthus nivalis L. in the Małopolska Upland
- Bartosz Piwowarski
Przeglad Przyrodniczy XXII, 4 (2011): 102-106

NOWE DANE O NIEKTÓRYCH MOTYLACH (MICROLEPIDOPTERA) OBSERWOWANYCH W WIELKOPOLSCE W LATACH 2007-2010 - New data on certain butterflies (Microlepidoptera) recorded in Wielkopolska in the years 2007-2010
- Przemysław Żurawlew
Przeglad Przyrodniczy XXII, 4 (2011): 106-112

PÓŹNE STWIERDZENIE RYCYKA LIMOSA LIMOSA W DOLINIE NOTECI (WIELKOPOLSKA) - Late record of Black-tailed Godwit Limosa limosa in the River Noteć valley(Wielkopolska Province, Poland)
- Karol Drab, Bogdan Rudzionek
Przeglad Przyrodniczy XXII, 4 (2011): 113

STWIERDZENIE PŁATKONOGA PŁASKODZIOBEGO PHALAROPUS FULICARIUS W DOLINIE NOTECI (WIELKOPOLSKA) - A record of Red Phalarope Phalaropus fulicarius in the River Noteć valley (Wielkopolska Province, Poland)
- Karol Drab, Bogdan Rudzionek
Przeglad Przyrodniczy XXII, 4 (2011): 114-115

ZIMOWANIE PTAKÓW SZPONIASTYCH FALCONIFORMES I SROKOSZA LANIUS EXCUBITOR W STREFIE PODMIEJSKIEJ KIELC W LATACH 1994-2003 - Wintering of Falconiformes birds and the Northern Shrike Lanius Excubitor in the suburban area of Kielce in the years 1994-2003
- Łukasz Misiuna
Przeglad Przyrodniczy XXII, 4 (2011): 115-118

INTERESUJĄCY PRZYPADEK DRAPIEŻNICTWA BIELIKA HALIAEETUS ALBICILLA WZGLĘDEM MYSZOŁOWA BUTEO BUTEO NA ZIEMI LUBUSKIEJ - An interesting case of predation of the White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla on the Buzzard Buteo buteo in Lubuska Land
- Michał Bielewicz, Paweł Sieracki
Przeglad Przyrodniczy XXII, 4 (2011): 118-121

MATERIAŁY DO AWIFAUNY KARPACKIEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO (POŁUDNIOWA POLSKA) - Materials for the bird fauna of Carpathain part of Silesian province (S Poland)
- Robert W. Mysłajek, Sabina Nowak, Michał Figura, Tomasz Jonderko
Przeglad Przyrodniczy XXII, 4 (2011): 121-124

RECENZJE:

European Commission 2009. Life Focus/Life and Europe´s reptiles and amphibians: Conservation in practice. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, ss. 56. [ISSN 1725-5619]
Przeglad Przyrodniczy XXII, 4 (2011): 125-126