Przegląd Przyrodniczy (2012) tom XXIII, zeszyt 1

1,00 zł
1,00 zł
Opis

PRZEGLAD PRZYRODNICZY TOM XXIII ZESZYT 1/2012

ARTYKUŁY:


WALORY PRZYRODNICZE TORFOWISK "PASTWA" W DOLINIE ŚRODKOWEJ PROSNY
Natural values of the "Pastwa" mires in the middle Prosna river valley
- Sławomir Pawlak, Tomasz Wilżak

PONOWNE ODKRYCIE STORCZYKA TRÓJZĘBNEGO ORCHIS TRIDENTATA SCOP. W POLSCE
Rediscovery of the Tree-toothed Orchid Orchis tridentata in Poland
- Paweł Pluciński

KUSTRZEBIANKI PEZICULA CARPINEA I PEZICULA ACERICOLA W LASACH OLIWSKICH (TRÓJMIEJSKI PARK KRAJOBRAZOWY)
Pezicula carpinea and Pezicula acericola in Oliva Forests (Trójmiejski Landscape Park)
- Marcin Stanisław Wilga

FLOCCULARIA RICKENII (BOHUS) WASSER EX BON W POLSCE
Floccularia rickenii (Bohus) Wasser ex Bon in Poland
- Błażej Gierczyk, Krzysztof Kołodziejczyk, Jacek Nowicki

MOTYLE DZIENNE (LEPIDOPTERA: HESPERIOIDEA I PAPILIONOIDEA) OKOLIC PLESZEWA (WIELKOPOLSKA)
Daily butterfl ies (Lepidoptera: Hesperioidea i Papilionoidea) in the area of Pleszew (Wielkopolska)
- Przemysław Żurawlew

CHRZĄSZCZE WODNE (COLEOPTERA) Z RODZIN: NOTERIDAE, DYTISCIDAE I HYDROPHILIDAE PARKU KRAJOBRAZOWEGO BESKIDU ŚLĄSKIEGO (BESKID ZACHODNI)
Water Beetles (Coleoptera) from the Noteridae, Dytiscidae and Hydrophilidae families in the "Beskid Śląski" Landscape Park (Western Beskid Mts.)
- Czesław Greń, Marek Przewoźny

NOTATKI:

PIESTRZENICA INFUŁOWATA GYROMITRA INFULA SCHAEFF. QUÉL. - NOWE STANOWISKO NA POMORZU GDAŃSKIM
A new locality of the hooded false morel Gyromitra infula Schaeff . Quél. in Gdańsk Pomerania
- Marcin S. Wilga, Mirosław Wantoch-Rekowski

PRZYPADEK HYBRYDYZACJI POMIĘDZY DZIĘCIOŁEM ZIELONYM PICUS VIRIDIS A DZIĘCIOŁEM ZIELONOSIWYM PICUS CANUS
A case of hybridization between the Green Woodpecker Picus viridis and the Grey-faced Woodpecker Picus canus
- Paweł Czechowski, Marcin Bocheński

ROZMAITOŚCI:

CHROŃMY OWADY, TAK USTAWA RADZI, LECZ TROCHĘ ROZSĄDKU NIGDY NIE ZAWADZI.
KRÓTKA ROZPRAWA MIĘDZY ENTUZJASTĄ, OPONENTEM I SCEPTYKIEM
Protection of insects is an obvious need, yet a pinch of reason never harms indeed.
A short discourse between Enthusiast, Adversary and Skeptic
- Roman B. Hołyński