Informacja dotycząca wysyłek

W związku ze zmianą lokalizacji siedziby Klubu Przyrodników w najbliższym czasie mogą występować opóźnienia w wysyłkach zamówień.

Przepraszamy za chwilowe niedogodności i prosimy o wyrozumiałość.

Pozdrawiamy,

obsługa Sklepu KP.

Przegląd Przyrodniczy (2012) tom XXIII, zeszyt 2

1,00 zł
1,00 zł
Opis

PRZEGLĄD PRZYRODNICZY TOM XXIII ZESZYT 2/2012

ARTYKUŁY:

TRWAŁOŚĆ STANOWISK KROPLIKA ŻÓŁTEGO MIMULUS GUTTATUS I SZCZAWIU ALPEJSKIEGO RUMEX ALPINUS WE WSCHODNIEJ CZEŚCI KARKONOSZY W CIĄGU OSTATNICH 40 LAT
The persistence of the sites of the Common monkey-flower Mimulus guttatus and the Alpine dock Rumex alpinus in the eastern part of the Karkonosze Mountains in the last 40 years
- Magdalena Oprządek

LASY ROBINIOWE OSTOJA RZADKICH I ZAGROŻONYCH GRZYBÓW WIELKOOWOCNIKOWYCH
Robinia forests as a refuge for rare and threatened macrofungi
- Tomasz Ślusarczyk

AWIFAUNA WODNO-BŁOTNA STAWÓW WIELIKĄT - STAN AKTUALNY ORAZ ZMIANY LICZEBNOŚCI
Waterbirds of the Wielikat fishponds - current status and quantitative changes
- Dariusz Szyra

LICZEBNOŚC I ROZMIESZCZENIE WYSPECJALIZOWANYCH GATUNKÓW DZIĘCIOŁÓW W SOO NATURA 2000 "ŁEGI SŁUBICKIE" W ROKU 2011
Population size and distribution of specialised species of Woodpecker in the SAC Natura 2000 "ŁEGI SŁUBICKIE" in the year 2011
- Natalia Dąbrowska

DROBNE SSAKI W POKARMIE TRZECH GATUNKÓW SÓW W DOLINIE DOLNEJ ODRY
Small mammals in the diet of three owl species in Lower Odra region (NW Poland)
- Michał Żmihorski, Jerzy Romanowski, Mateusz Borowiecki

NOTATKI:

NOWE STANOWISKO PODEJŹRZONA RUTOLISTNEGO BOTRYCHIUM MULTIFIDUM W PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ
A new location of leathery grape fern Botrychium multifi dum in Białowieża Forest
- Agnieszka Laskowska-Ginszt, Marek Wołkowycki

KARACZANY BLATTODEA W POWIECIE PLESZEWSKIM (WIELKOPOLSKA)
Cockroaches Blattodea in the District of Pleszew (Wielkopolska)
- Seweryn Grobelny, Przemysław Żurawlew

NOWE STANOWISKO GNIEWOSZA PLAMISTEGO CORONELLA AUSTRIACA (LAURENTI, 1768) W PRZEMKOWSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM
New locality of the smooth snake Coronella austriaca (Laurenti, 1768) in Przemkowski Landscape Park
- Grzegorz Wojtaszyn, Julia Kończak