Informacja dotycząca wysyłek

W związku ze zmianą lokalizacji siedziby Klubu Przyrodników w najbliższym czasie mogą występować opóźnienia w wysyłkach zamówień.

Przepraszamy za chwilowe niedogodności i prosimy o wyrozumiałość.

Pozdrawiamy,

obsługa Sklepu KP.

Przegląd Przyrodniczy (2012) tom XXIII, zeszyt 3

1,00 zł
1,00 zł
Opis

Przegląd Przyrodniczy - Tom XXIII, Zeszyt 3 (2012)

Wydawnictwo Klubu Przyrodników
Format: A4, 162 strony
ISSN: 1230-509X


SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS :

CELE W OCHRONIE PRZYRODY "MIĘDZY KOMPROMISEM A KONFORMIZMEM -
Objectives of nature conservation - between compromise and conformism -
Andrzej Jermaczek

WŁAŚCIWY STAN OCHRONY - CEL, CZY IDÉE FIXE? -
Favourable Conservation Status - an objective or an idée fixe? -
Paweł Pawlaczyk

PERSPEKTYWY OCHRONY KRAJOBRAZU W POLSCE ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH -
The prospects for landscape conservation in Poland with special attention to landscape parks -
Mariusz Kistowski

GATUNEK, EKOSYSTEM, KRAJOBRAZ. DEFINIOWANIE CELÓW OCHRONY PRZYRODY NA RÓŻNYCH POZIOMACH ORGANIZACJI - PRZYKŁADY Z DOLIN RZECZNYCH -
Species, ecosystem, landscape. Defining nature conservation objectives on various organizational levels - examples of river valleys -
Marta Jermaczek-Sitak

PERSPEKTYWY OSIĄGNIĘCIA CELÓW RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ W POLSCE -
The perspectives of achieving the objectives of Water Framework Directive in Poland -
Paweł Pawlaczyk

RAMOWA DYREKTYWA WODNA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM - STAN OBECNY I PERSPEKTYWY WDRAŻANIA -
Water Framework Directive in Świętokrzyskie Province - current status and implementation perspectives -
Joanna Przybylska

CELE OBSZAROWEJ OCHRONY PRZYRODY W PUSZCZY BUKOWEJ KOŁO SZCZECINA I MOŻLIWOŚCI ICH REALIZACJI W UJĘCIU HISTORYCZNYM -
The objectives of area conservation in Bukowa Forest near Szczecin and opportunities for their accomplishment in historical perspective -
Grażyna Domian

OCHRONA GRZYBÓW - CZAS NA REFORMY! KOLEJNY GŁOS W DYSKUSJI -
Conservation of fungi - time for reforms! Another opinion -
Anna Kujawa

SPOSOBY MINIMALIZACJI KOLIZJI PTAKÓW Z POWIERZCHNIAMI PRZEZROCZYSTYMI - WYNIKI BADAŃ NAUKOWYCH A POLSKA PRAKTYKA -
Methods of mitigating bird collisions with transparent panels - research findings and Polish practice -
Tomasz Knioła, Marcin Pakuła

BUDOWA DRÓG W POLSCE A OCHRONA NIETOPERZY - PRZYKŁADY DOBRYCH I ZŁYCH ROZWIĄZAŃ ORAZ MONITORING PRZED- I POREALIZACYJNY -
Road construction in Poland and protection of bats - examples of good and bad solutions and pre- and post- construction monitoring -
Grzegorz Gołębniak

CZYNNA OCHRONA ZBIOROWISK ROŚLINNYCH REZERWATU PRZYRODY ?GÓRA GIPSOWA? NA OPOLSZCZYŹNIE -
Active conservation of plant communities in the nature reserve "Góra Gipsowa" in opolska land -
Wojciech Lewandowski