Informacja dotycząca wysyłek

W związku ze zmianą lokalizacji siedziby Klubu Przyrodników w najbliższym czasie mogą występować opóźnienia w wysyłkach zamówień.

Przepraszamy za chwilowe niedogodności i prosimy o wyrozumiałość.

Pozdrawiamy,

obsługa Sklepu KP.

Przegląd Przyrodniczy (2013) tom XXIV, zeszyt 1

1,00 zł
1,00 zł
Opis

Przegląd Przyrodniczy - Tom XXIV, Zeszyt 1 (2013)

Wydawnictwo Klubu Przyrodników
Format: A4, 80 stron
ISSN: 1230-509X

ARTYKUŁY:


Zmiany w krajobrazie dolin rzecznych Ziemi Lubuskiej w XX wieku i ich konsekwencje
dla szaty roślinnej łąk i pastwisk
Changes in the landscape of river valleys in Ziemia Lubuska in 20th century and their consequences for diversity of grassland vegetation
- Marta Jermaczek-Sitak

Murawy nakredowe nad jeziorami Załom i Dypa koło Człopy ? historia badań, użytkowania i ochrony
Lake marl grasslands by Załom and Dypa lakes near Człopa ? history of research, utilization and protection
- Rafał Ruta

Nowe stanowisko Phellinus hippophaëicola H. Jahn (macromycetes) w Gdańsku
A new locality of Phellinus hippophaëicola H. Jahn (macromycetes) in Gdańsk
- Marcin Stanisław Wilga, Mirosław Wantoch-Rekowski

NOTATKI:

Nowe stanowiska brzozy niskiej Betula humilis na terenie Niecki Gródecko-Michałowskiej
The new stands of Shrubby Birch Betula humilis in the area of Gródecko-Michałowska Basin
- Edyta Kapowicz

Nowe stanowisko rozetki wierzbowej Hypocreopsis lichenoides (Tode: Fr.) Seaver (Ascomycota) na Pojezierzu Kaszubskim
A new locality of Willow Gloves Hypocreopsis lichenoides (Tode: Fr.) Seaver (Ascomycota) in the Cashubian Lake District
- Marcin Stanisław Wilga, Mirosław Wantoch-Rekowski

Stanowisko mądziaka malinowego Mutinus ravenelii (Berk. & M.A. Curtis) E. Fisc h. w południowej Wielkopolsce
A locality of Red Stinkhorn Mutinus ravenelii (Berk. & M.A. Curtis) E. Fisch. in southern Wielkopolska
- Eugeniusz Markiewicz

Nowe stanowisko zmierzchnicy trupiej główki (Acherontia atropos - Linnaeus, 1758)
w Beskidzie Śląskim
A new locality of Death's Head Moth (Acherontia atropos - Linnaeus, 1758) in the Śląski Beskid Mts
- Monika Pietraszko

Synantropijna populacja gęgawy nad jez. Zbąszyńskim (zachodnia Polska)
Synanthropic population of Greylag Goose Anser anser at the Zbąszyń Lake (western Poland)
- Andrzej Jermaczek