Informacja dotycząca wysyłek

W związku ze zmianą lokalizacji siedziby Klubu Przyrodników w najbliższym czasie mogą występować opóźnienia w wysyłkach zamówień.

Przepraszamy za chwilowe niedogodności i prosimy o wyrozumiałość.

Pozdrawiamy,

obsługa Sklepu KP.

Przegląd Przyrodniczy (2013) tom XXIV, zeszyt 2

1,00 zł
1,00 zł
Opis

Przegląd Przyrodniczy - Tom XXIV, Zeszyt 2 (2013)

Wydawnictwo Klubu Przyrodników
Format: A4, 80 stron
ISSN: 1230-509X

ARTYKUŁY:


Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.
Register of protected and endangered fungi species in Poland. Part VII. A list of species recorded in 2011.
- Anna Kujawa, Błażej Gierczyk

NOWE STANOWISKO ENTOLOMA CHYTROPHILUM W LASACH OLIWSKICH (TRÓJMIEJSKI PARK KRAJOBRAZOWY, POMORZE GDAŃSKIE).
A new locality of Entoloma chytrophilum in Oliva Forests (Trójmiejski Landscape Park, Gdańsk Pomerania).
- Marcin Stanisław Wilga, Mirosław Wantoch-Rekowski

Mąkla rozłożysta Evernia divaricata (L.) Ach. i inne zagrożone makroporosty epifityczne w dolinie górnej Bystrzycy Dusznickiej (Sudety Środkowe).
Evernia divaricata (L.) Ach. and other threatened epiphytic macrolichens in the upper valley of Bystrzyca Dusznicka river (Central Sudetes Mts.).
- Michał Smoczyk

ZMIANY LICZEBNOŚCI KLĄSKAWKI SAXICOLA RUBICOLA W DOLINIE ODRY KOŁO ZIELONEJ GÓRY W LATACH 1996-2010.
Changes in population size of the Stonechat Saxicola rubicola in the River Odra valley near Zielona Góra in the years 1996-2010.
- Paweł Czechowski

NOTATKI:

STANOWISKO HOLWAYA MUCIDA (SCHULZER) KORF & ABAWI (ASCOMYCOTA) NA POGÓRZU ŚLĄSKIM W CIESZYNIE.
A locality of the Holwaya mucida (Schulzer) Korf & Abawi (Ascomycota) in the Silesian Foothills in Cieszyn.
- Aleksander Dorda, Marek Fiedor

Nowe stanowisko jezierzy morskiej Najas marina L. w Jeziorze Zegrzyńskim.
New locality of Najas marina L. in Zegrzyńskie Lake.
- Piotr Panek

Lęg puchacza Bubo Bubo w okolicach Skwierzyny w województwie lubuskim (Polska Zachodnia).
A breeding record of Eagle Owl Bubo bubo near Skwierzyna in Lubuskie Province (Western Poland).
- Michał Bielewicz