Informacja dotycząca wysyłek

W związku ze zmianą lokalizacji siedziby Klubu Przyrodników w najbliższym czasie mogą występować opóźnienia w wysyłkach zamówień.

Przepraszamy za chwilowe niedogodności i prosimy o wyrozumiałość.

Pozdrawiamy,

obsługa Sklepu KP.

Przegląd Przyrodniczy (2013) tom XXIV, zeszyt 3

1,00 zł
1,00 zł
Opis

Przegląd Przyrodniczy (2013) tom XXIV, zeszyt 3
ISSN: 1230-509X

Zeszyt zawiera materiały z sesji naukowej
"Dlaczego gatunki zagrożone są zagrożone?", która odbyła sie w Łagowie Lubuskim, w dniach 12 - 14 kwietnia 2013

ARTYKUŁY:


Ochrona gatunkowa ? potrzebna czy zbędna? ? refleksje subiektywne
Species protection ? necessary or not? Subjective reflections
- Andrzej Jermaczek

Propozycje zmian w ochronie gatunkowej grzybów wielkoowocnikowych
A proposal for changes in species protection of macromycetes
- Anna Kujawa

Miary rzadkości i zagrożenia ? zależność od skali, na przykładach gatunków grzybów
Scale-sensitive measures of rarity and extinction risk: a case study of fungal species
- Kamil Kędra

Chronione i zagrożone gatunki roślin lasów łęgowych i olszyn źródliskowych w regionie łódzkim.
Protected and endangered plant species of riparian forests and Alder spring forests in the region of Lodz
- Paulina Grzelak, Arkadiusz Grzelak

Wysokogórska awifauna Polski: trendy, zagrożenia i możliwości ochrony ? przegląd badań
Alpine avifauna of Poland: trends, threats and protection potential ? a survey of research
- Kamila Grzesiak

Oddziaływanie linii elekt roenergetycznych na ornito faunę oraz meto dy jego oceny
The impact of power lines on the avifauna and the methods of its assessment
- Marcin Pakuła, Tomasz Knioła

Regionalna strategia ochrony rybołowa Pandion haliaetus w województwie lubuskim (Polska zachodnia)
Regional strategy for protection of the Osprey Pandion haliaetus in Lubuskie Province (western Poland)
- Michał Bielewicz