Informacja dotycząca wysyłek

W związku ze zmianą lokalizacji siedziby Klubu Przyrodników w najbliższym czasie mogą występować opóźnienia w wysyłkach zamówień.

Przepraszamy za chwilowe niedogodności i prosimy o wyrozumiałość.

Pozdrawiamy,

obsługa Sklepu KP.

Przegląd Przyrodniczy (2013) tom XXIV, zeszyt 4

1,00 zł
1,00 zł
Opis

Przegląd Przyrodniczy (2013) tom XXIV, zeszyt 4
ISSN: 1230-509X

ARTYKUŁY:


Artur Pliszko
CHRONIONE I RZADKIE ROŚLINY NACZYNIOWE W WYROBISKU PO EKSPLOATACJI PIASKU I ŻWIRU NA OBRZEŻACH MIASTA SUWAŁKI
Protected and rare vascular plants in a pit after exploitation of sand and gravel deposits on the outskirts of the town of Suwałki

Anna Kujawa, Błażej Gierczyk
REJESTR GATUNKÓW GRZYBÓW CHRONIONYCH I ZAGROŻONYCH W POLSCE. CZĘŚĆ VIII. WYKAZ GATUNKÓW PRZYJĘTYCH DO REJESTRU W ROKU 2012
Register of protected and endangered fungi species in Poland. Part VIII. A list of species recorded in 2012

Tomasz Ślusarczyk
NOWE STANOWISKA GRZYBÓW Z RODZAJU ZASŁONAK (CORTINARIUS) W POLSCE
New locations of webcap fungi (Cortinarius) in Poland

Rafał Ruta
NOWE STANOWISKA MACRONYCHUS QUADRITUBERCULATUS PH. MÜLLER, 1806 (INSECTA: COLEOPTERA: ELMIDAE) W RZECE GWDZIE (ZACHODNIA POLSKA)
New localities of Macronychus quadrituberculatus Ph. Müller, 1806 (Insecta: Coleoptera: Elmidae) in the river Gwda (Western Poland)

NOTATKI:

Magdalena Bregin
Nowe stanowisko gwiazdosza potrójnego Geastrum triplex Jungh. w obszarze Natura 2000 "Uroczyska Puszczy Drawskiej"
New locality of collared earthstar Geastrum triplex Jungh. in the Natura 2000 site "Uroczyska Puszczy Drawskiej"

Sławomir Mielczarek
Nowe stanowiska smukwy kosmatej Scolia hirta Schrank, 1781 (Hymenoptera: Scoliidae)
we wschodniej Wielkopolsce
New localities of hairy flower wasp Scolia hirta Schrank, 1781 (Hymenoptera: Scoliidae) in the eastern Wielkopolska

Sabina Nowak, Adam Kasprzak, Robert W. Mysłajek, Patrycja Tomczak
Stwierdzenia rysia Lynx lynx w Puszczy Noteckiej
Records of the Eurasian lynx Lynx lynx in the Notecka forest

RECENZJE:

Balmford A. 2012. Wild Hope. On the Front Lines of Conservation
Success. University of Chicago Press. Chicago. 264 pp. Cena: ? 17.

SPRAWOZDANIA:

Anna Kujawa, Beata Sumorok, Dorota Borzyszkowska
XX Wystawa grzybów w Tucholsk im Parku Krajobrazowym
XX exhibition of mushrooms in the Tucholski Landscape Park