Informacja dotycząca wysyłek

W związku ze zmianą lokalizacji siedziby Klubu Przyrodników w najbliższym czasie mogą występować opóźnienia w wysyłkach zamówień.

Przepraszamy za chwilowe niedogodności i prosimy o wyrozumiałość.

Pozdrawiamy,

obsługa Sklepu KP.

Przegląd Przyrodniczy (2014) tom XXV, zeszyt 2

1,00 zł
1,00 zł
Opis

Przegląd Przyrodniczy (2014) tom XXV, zeszyt 2
ISSN: 1230-509X

ARTYKUŁY:


Rafał Ruta, Wojciech Gruszka, Szymon Rogala, Katarzyna Żuk
Walory przyrodnicze Borów Kujańskich
Natural values of the Bory Kujańskie forest

Robert Rozwałka, Andrzej Zawal
Pająki i kosarze (Arachnida: Araneae, Opiliones) Rezerwatu Świdwie
Spiders and harvestmen (Arachnida: Araneae, Opiliones) of the Świdwie Nature Reserve

Rafał Ruta
Zabytkowy park w Kujanie koło Złotowa jako ostoja saproksylicznych chrząszczy (Insecta: Coleoptera)
An old park in Kujan near Złotów as a refuge of saproxylic beetles (Insecta: Coleoptera)

Agnieszka Ważna, Marek Maciantowicz, Paweł Guzik, Jan Cichocki, Krzysztof Nowakowski, Adrianna Kościelska, Grzegorz Gabryś
Występowanie łosia Alces alces w Województwie Lubuskim
The occurrence of the Eurasian elk Alces alces in Lubuskie Province

NOTATKI:

Artur Pliszko
Nowe stanowisko mądziaka malinowego Mutinus ravenelii (Phallaceae) na Wyżynie Śląskiej
A new stand of Red Stinkhorn Mutinus ravenelii (Phallaceae) in the Silesian Upland

Rafał Ruta
Nothorhina muricata (Dalman, 1817) na Pomorzu (NW Polska)
Nothorhina muricata (Dalman, 1817) in Pomerania (NW Poland)

Jan M. Kaczmarek, Mikołaj Kaczmarski, Katarzyna Pędziwiatr, Paulina Konieczna
Podsumowanie projektu ?Atlas płazów Poznania?
?Atlas of amphibians of the city of Poznań? ? project résumé