Informacja dotycząca wysyłek

W związku ze zmianą lokalizacji siedziby Klubu Przyrodników w najbliższym czasie mogą występować opóźnienia w wysyłkach zamówień.

Przepraszamy za chwilowe niedogodności i prosimy o wyrozumiałość.

Pozdrawiamy,

obsługa Sklepu KP.

Przegląd Przyrodniczy (2014) tom XXV, zeszyt 3

1,00 zł
1,00 zł
Opis

Przegląd Przyrodniczy (2014) tom XXV, zeszyt 3
ISSN: 1230-509X

ARTYKUŁY:


Barbara Kudławiec, Łukasz Misiuna
Grzyby wielkoowocnikowe Macromycetes Góry Wierzejskiej w Górach Świętokrzyskich
Macromycetes of Wierzejska Mountain in Świętokrzyskie Mountains

Robert Rozwałka, Paweł Sienkiewicz
Pająki i kosarze (Arachnida: Araneae, Opiliones) rezerwatu przyrody "Słoneczne Wzgórza"
w dolinie Odry
Spiders and harvestmen (Arachnida: Araneae, Opiliones) of the Słoneczne Wzgórza Nature Reserve in the Odra Valley

Robert Rozwałka, Tomasz Rutkowski, Ryszard Orzechowski
Nowe stanowiska ekspansywnego kosarza - Odiellus spinosus (Bosc, 1792) w Polsce
New localities of the invasive harvestmen species - Odiellus spinosus (Bosc, 1792) in Poland

NOTATKI:

Marcin Stanisław Wilga, Mirosław Wantoch-Rekowski
Kolejne stanowisko rzadkiego grzyba - rozetki wierzbowej Hypocreopsis lichenoides (Tode: Fr.) Seaver na Ziemi Gdańskiej
Another locality of a rare fungus - willow glove Hypocreopsis lichenoides (Tode: Fr.) Seaver in the area of Gdańsk

Łukasz Krajewski, Filip Jarzombkowski, Dorota Kotowska
Zalotka większa Leucorrhinia pectoralis (Charpentier 1825) w rezerwacie przyrody Gorbacz
(Puszcza Knyszyńska, NE Polska)
Yellow-spotted Whiteface Leucorrhinia pectoralis (Charpentier 1825) in Gorbacz Nature Reserve (Knyszyn Forest, NE Poland)

Tomasz Wilk, Wiaczesław Michalczuk, Sebastian Brochocki
Pierws ze stwierdzenia długoskrzydlaka sierposza Phaneroptera falcata (Orthoptera: Tett igoniidae) na Pomorzu Zachodnim
First records of the sickle-bearing bush cricket Phaneroptera falcata (Orthoptera: Tettigoniidae) in Western Pomerania, Poland

Marcin Warchałowski, Monika Pietraszko
Nowe schronienie podkowca małego (Rhinolophus hipposideros) we wsi Grodziec (Śląsk Cieszyński)
New roost of lesser horseshoe bat (Rhinolophus hipposideros) in Grodziec village (Śląsk Cieszyński)