Przegląd Przyrodniczy (1993) tom IV, zeszyt 1

1,00 zł
1,00 zł
96617cb271a4f2ca562f870f6a41eef1
Opis
ARTYKUŁY
Danielewicz W.; Drzewa i krzewy w krajobrazie dolin rzecznych Kotliny Gorzowskiej; 1993; IV; 1; 3-16
Osiejuk T. S., Cenian Z., Czeraszkiewicz R., Kalisiński M., Włodarczak A.; Awifauna wysp w delcie Świny w sezonie 1990/91; 1993; IV; 1; 17-38
Czeraszkiewicz R., Kalisiński M., Niedźwiecki S., Staszewski A.; Wyniki liczeń gęsi w Polsce w listopadzie 1991 i styczniu 1992 roku; 1993; IV; 1; 39-50
Czeraszkiewicz R., Kalisiński M., Niedźwiecki S., Staszewski A.; Awifauna przelotna ?Kostrzyneckiego Rozlewiska? nad Odrą koło Cedyni; 1993; IV; 1; 51-60
Sotek Z., Popiela A., Prajs B.; Materiały do flory jezior Wolińskiego Parku Narodowego; 1993; IV; 1; 61-64
Niedźwiecki S., Staszewski A.; Ptaki wodno-błotne odcinka dolnej Odry między Czelinem a Bielinkiem w sierpniu 1992 r.; 1994; V; 1; 65-81
NOTATKI
Niedźwiecki S., Staszewski A.; Letnie liczenie ptaków wodnych przy południowym brzegu Zalewu Szczecińskiego w 1992 roku; 1993; IV; 1; 69-70
Oleksiak A.; Gniazdowanie sieweczki obrożnej Charadrius hiaticula i rybitwy białoczelnej Sterna albifrons nad Odrą pod Szczecinem; 1993; IV; 1; 70-71
Kozłowska D.; Obserwacja brodźca pławnego Tringa stagnatilis na Pomorzu Zachodnim; 1993; IV; 1; 71
Mattheij M., Niedźwiecki S., Staszewski A.; Obserwacja dużego stada dzwońców Carduelis chloris pod Szczecinem; 1993; IV; 1; 71-72
Kozłowska D., Niedźwiecki S., Staszewski A.; Późnojesienne i zimowe obserwacje ostrygojada Haematopus ostralegus na wybrzeżu zachodnim; 1993; IV; 1; 72
Matkowski M.; Późny lęg remiza Remiz pendulinus; 1993; IV; 1; 72
PRZEGLĄD WYDAWNICTW
Pawlaczyk P.; Nowe czasopisma parków narodowych i krajobrazowych; 1993; IV; 1; 87-88
Pawlaczyk P.; Głowaciński Z. (Ed.). 1992. Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Zakł. Ochr. Przyr. i Zas. Natur. PAN, Kraków.; 1993; IV; 1; 88-89
Pawlaczyk P.; Bouchner M. 1992. Śladami zwierząt. Przewodnik. Wyd. Multico, Warszawa.; 1993; IV; 1; 89-90
Pawlaczyk P.; Bobek B., Morow K., Perzanowski K., Kosobucka M. 1992. Jeleń. Monografia przyrodniczo-łowiecka. Wyd. Świat.; 1993; IV; 1; 90-91
Pawlaczyk P.; Fruziński B. 1992. Dzik. Wyd. Cedrus, Warszawa.; 1993; IV; 1; 91
Pawlaczyk P.; Weiner J. 1992. Technika pisania i prezentowania prac naukowych. UJ, Kraków.; 1993; IV; 1; 91-93
Pawlaczyk P.; Polish Botanical Studies ? Guidebook Series. Inst. Botaniki PAN, Kraków.; 1993; IV; 1; 93-95
Pawlaczyk P.; Zarzycki K., Wojewoda W., Heinrich Z. (Eds.). 1992. Lista roślin zagrożonych w Polsce. Inst. Botaniki PAN, Kraków.; 1993; IV; 1; 95-97
Osiejuk T. S.; Cherrett J. M. (Ed.). 1989. Ecological Contepts. The Contribution of Ecology to an Undertanding of the Natural World. British Ecolofical Society.; 1993; IV; 1; 98-99
Jermaczek A., Urbańczyk Z.; Graczyk R. 1992. Ochrona ptaków i nietoperzy w lasach. PWRiL, Warszawa.; 1993; IV; 1; 99-102
Stanisławczyk J.; Czerniecka-Chodkowska D. 1991. Formy ozowe na obszarze Polski. Wyd. Muzeum Ziemi. PAN, Warszawa.; 1993; IV; 1; 102-103
KORESPONDENCJE
Mielcarek R.; Stacja rehabilitacji orangutana Bohorok na Północnej Sumatrze; 1993; IV; 1; 73-77
Fleckenstein M., Moskwa G.; Struktura niemieckich organizacji ochrony przyrody; 1993; IV; 1; 83-86
Seroka D.; O wściekliźnie trochę inaczej; 1993; IV; 1; 78-82
AKTUALNOŚCI
Pawlaczyk P.; ?Ekologiczne cegły Europy?; 1993; IV; 1; 105
Pawlaczyk P.; ?Program rozwoju leśnictwa? po raz drugi; 1993; IV; 1; 105-106
Pawlaczyk P.; Projekty nowych zasad urządzania parków narodowych; 1993; IV; 1; 106-108