Przegląd Przyrodniczy (1994) tom V, zeszyt 2

1,00 zł
1,00 zł
5647c5c4ba01c823384f0d5b8a0389ae
Opis
ARTYKUŁY
Raszka B.; Funkcjonowanie rezerwatów ścisłych w parkach narodowych; 1994; V; 2; 3-19
Włosik-Bieńczak E.; Mięczaki Mollusca wybranych zbiorników wodnych Maltańskiego Klina Zieleni w Poznaniu (I etap badań); 1994; V; 2; 21-32
Kosiński Z., Kuczyński L., Osiejuk T. S., Wypychowski K.; Znaczenie zbiornika Jeziorsko dla przelotnych siewkowców Charadrii; 1994; V; 2; 33-45
Kuczyński L.; Geograficzna zmienność wielkości jaj czajki Vanellus vanellus; 1994; V; 2; 47-55
Rudawski W., Kusiak P.; Awifauna poznańskich glinianek w latach 1968-1977; 1994; V; 2; 57-65
Madziar M., Przybył A.; Ocena wpływu fermowego chowu kaczek na degradację wód jeziora Ołobok; 1994; V; 2; 67-79
NOTATKI
Dolata P. T.; Wiosenna obserwacja nurów rdzawoszyich Gavia stellata na Jeziorze Zbąszyńskim (Ziemia Lubuska); 1994; V; 2; 81
PRZEGLĄD WYDAWNICTW
Pawlaczyk P.; Jackowiak B. 1993. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Poznaniu. Pr. Zakł. Taks. Rośl. UAM nr 2.; 1994; V; 2; 87
Pawlaczyk P.; Faliński J. B. (Ed.). 1993. Pierwotność przyrody. Phytocoenosis N. S. Seminarium Geobotanicum 2.; 1994; V; 2; 87-88
Dolata P. T.; Ranoszek E., Ranoszek W. Przyroda Doliny Baryczy. Przewodnik. PTPP ?pro Natura?, Kom. Nar. Czynu Pomocy Szkole i Ośr. Eduk. Ekolog. Milicz.; 1994; V; 2; 88-89
Jermaczek A.; Cichocki W. (Ed.). 1993. Ochrona Tatr w obliczu zagrożeń. Wyd. Muzeum Tatrzańskiego. Zakopane.; 1994; V; 2; 89-90
Pawlaczyk P.; Biderman A. W., Wiśniowski B. 1993. Utrzymanie i restytucja ginących gatunków roślin i zwierząt w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Pr. Muzeum im. Szafera, Ojcowski PN.; 1994; V; 2; 90-93
Pawlaczyk P.; Jasnowska J. (Ed.). 1993. Stan środowiska miasta i rejonu Szczecina. Zagrożenia i ochrona. Szczecińskie Tow. Nauk.; 1994; V; 2; 93-95
Dolata P. T.; Ptaszyk J. (Ed.). 1994. Bocian biały Ciconia ciconia w Wielkopolsce. Pr. Zakł. Biol. Ekol. Ptaków UAM.; 1994; V; 2; 95-96
KORESPONDENCJE
Mielcarek R.; Park Narodowy Amerykańskiego Samoa; 1994; V; 2; 83-86