Przegląd Przyrodniczy (1995) tom VI, zeszyt 2

1,00 zł
1,00 zł
1af4e6b7c13af580a57245c7cf84e149
Opis
ARTYKUŁY
Kasprzak K.; Ochrona i zagrożenia Przemęckiego Parku Krajobrazowego; 1995; VI; 2; 3-19
Czachorowski S.; Larwy chruścików Trichoptera czterech jezior różniących się trofią (północna Polska); 1995; VI; 2; 21-52
Czachorowski S., Kurzątkowska A.; Chruściki Trichoptera i pluskwiaki wodne Heteroptera zanikającego zbiornika koło Żabiego Rogu (północna Polska); 1995; VI; 2; 53-60
Kuźniak S., Lorek G., Lorek J., Sibiński P., Stankowski A.; Zagęszczenia lęgowe srokosza Lanius exubitor w krajobrazie rolniczym Południowej Wielkopolski; 1995; VI; 2; 61-70
Kowalski M., Lesiński G., Górski A., Grużewski M.; Stanowiska nocka dużego Myotis myotis w północno-wschodniej Polsce; 1995; VI; 2; 71-74
Kepel A.; Nietoperze zimujące w jaskiniach tatrzańskich ? wyniki spisów przeprowadzonych w sezonach 1992/93, 93/94 i 94/95; 1995; VI; 2; 75-80
Fuszara E.; Zimowy monitoring liczebności nietoperzy w centralnej i północno-wschodniej Polsce ? luty 1994; 1995; VI; 2; 81-83
Bernard R., Bugajna B., Dzięciołowski R., Jurczyszyn M., Kałuża T.; Zimowy spis nietoperzy w Poznaniu w 1994 roku; 1995; VI; 2; 85-86
Bernard R.; Zimowy spis nietoperzy na Pomorzu Zachodnim w 1994 roku; 1995; VI; 2; 87-90
Kurzak J., Węgiel A., Węgiel J.; Nietoperze Chiroptera na strychach kościołów Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej; 1995; VI; 2; 91-97
Kowalski M., Lesiński G.; Skład gatunkowy i wybiórczość kryjówek nietoperzy w Puszczy Kampinoskiej; 1995; VI; 2; 99-108
NOTATKI
Kucharski R.; Letnia obserwacja lodówki Clangula hyemalis na stawach rybnych w Ślesinie; 1995; VI; 2; 109
Płotkowiak J.; Stanowisko pełnika europejskiego Trollius europaeus koło Chojny; 1995; VI; 2; 109
Kucharski R.; Zimowa obserwacja remiza Remiz pendulinus w dolinie Noteci; 1995; VI; 2; 110
Żurawlew P.; Obserwacja stadka 8 szablodziobów Recurvirostra avosetta w dolinie Warty; 1995; VI; 2; 110-111
Gawlak A.; Nowe stanowisko gacka szarego Plecotus austracus (Fischer, 1829) w Puszczy Noteckiej; 1995; VI; 2; 111-112
PRZEGLĄD WYDAWNICTW
Pawlaczyk P.; Scripta Rudensis. Tom 1, 2. Wyd. PK Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich.; 1995; VI; 2; 118
KORESPONDENCJE
Mielcarek R.; Wyspy Dziewicze ? czy rzeczywiście dziewicze?; 1995; VI; 2; 113-115
SPRAWOZDANIA
Pawlaczyk P.; 50 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego; 1995; VI; 2; 116-117