Przegląd Przyrodniczy (1996) tom VII, zeszyt 1

1,00 zł
1,00 zł
797f20b0bfffdd539b90f2a5922eada6
Opis
ARTYKUŁY
Bobrowicz G.; Projektowane parki krajobrazowe w Dolinie Odry na Dolnym Śląsku; 1996; VII; 1; 3-23
Łachacz A., Olesiński L.; Interesujące torfowisko niskie koło Sejn na Suwalszczyźnie; 1996; VII; 1; 25-28
Bacieczko W.; Godny ochrony zespół situ tępokwiatowego Juncetum subnodulosi (W. Koch 1926) z pełnikiem europejskim Trollius europaeus (L.) w dolinie Płoni na Pojezierzu Myśliborskim; 1996; VII; 1; 29-34
Zbierska J., Szoszkiewicz K.; Rola dzikich i uprawnych gatunków motylkowych w strukturze i funkcjonowaniu ekosystemów łąkowych; 1996; VII; 1; 35-52
Włosik-Bieńczak E.; Mięczaki Mollusca rzeki Bogdanki w Poznaniu i zbiorników wodnych znajdujących się w jej biegu; 1996; VII; 1; 53-63
Tracz M., Tracz M.; Żuraw Grus grus w Ińskim Parku Krajobrazowym; 1996; VII; 1; 65-72
Kuźniak S., Lewandowski M., Lorek G.; Rybitwa białowąsa Chlidonias hybridus nowym gatunkiem lęgowym w Wielkopolsce ? elementy biologii rozrodu; 1996; VII; 1; 73-78
Wysocki D.; Elementy biologii lęgów mewy srebrzystej Larus argentatus w warunkach zbiorników wód pościekowych Zakładów Chemicznych ?Police?; 1996; VII; 1; 79-83
NOTATKI
Czwałga T.; Nowe stanowisko lilii złotogłów Lilium martagon koło Sulechowa; 1996; VII; 1; 85-86
Dolata P. T., Kurzawski W.; Agresja samca łabędzia niemego Cygnus olor wobec własnego pisklęcia odmiany polskiej immutabilis; 1996; VII; 1; 86-88
Stańko R.; Jesienne i zimowe obserwacje ptaków drapieżnych na łąkach w sąsiedztwie rezerwatu Słońsk w sezonie 1990-91; 1996; VII; 1; 89-91
Wysocki D., Żegliński G., Marchowski D., Kościów R.; Wstępnie wyniki badań nad liczebnością sów Strigiformes w Puszczy Bukowej pod Szczecinem; 1996; VII; 1; 92-93
Jędrzejewski P.; Wczesna obserwacja dziwonii Carpodacus erythrinus; 1996; VII; 1; 93
Mielczarek S.; Wczesnojesienna obserwacja rzepołuchów Carduelis flavirostris w dolinie Warty; 1996; VII; 1; 93-94
Grzybek J.; Zimowa obserwacja bączka Ixobrychus minutus; 1996; VII; 1; 94
Markiewicz E., Żurawlew P.; Gniazdo myszołowa Buteo buteo na słupie wysokiego napięcia; 1996; VII; 1; 95
Grzybek J.; Nowe stanowiska lęgowe sieweczki obrożnej Charadrius hiaticula w okolicach Konina; 1996; VII; 1; 95-96
Gawlak A.; Stanowisko nocka łydkowłosego Myotis dasycneme (Boie, 1825) w Poznaniu; 1996; VII; 1; 96-97
PRZEGLĄD WYDAWNICTW
Pawlaczyk P.; Herbich J. 1994. Przestrzenno-dynamiczne zróżnicowanie roślinności dolin w krajobrazie młodoglacjalnym na przykładzie Pojezierza Kaszubskiego. Monographie Botanicae 76.; 1996; VII; 1; 113-114
Pawlaczyk P.; Mirek Z., Musiał L., Wójcicki J. J. (Eds.). Kto jest kim w botanice polskiej? Who is who in Polish botany? Polish Botanical Studies, Guidebook series 14.; 1996; VII; 1; 114-115
Pawlaczyk P.; Zielone wyprawy. Przewodnik edukacyjny po parkach krajobrazowych i narodowych. Tom I: Polska północno-wschodnia. Fund. Terra Sana, Warszawa.; 1996; VII; 1; 115
Tryjanowski P.; Zwierzęta chronione w Polsce. Opracowanie zbiorowe. Fund. Biblioteka Ekolog., Poznań.; 1996; VII; 1; 115-116
Dolata P. T.; Bereszyński A., Ogrodowczyk T. 1995. Rezerwat im. Bolesława Papiego na Jeziorze Zgierzynieckim. Wyd. AR w Poznaniu.; 1996; VII; 1; 116-118
Jermaczek A.; Tomiałojć L. (Ed.). 1995. Ekologiczne aspekty melioracji wodnych. Wyd. Inst. Ochr. Przyr. PAN, Kraków.; 1996; VII; 1; 118
Jermaczek A.; Żbikowski A., Żelazo J. 1993. Ochrona środowiska w budownictwie wodnym. Materiały konferencyjne. MOŚZNiL, Warszawa.; 1996; VII; 1; 119
KORESPONDENCJE
Pawlaczyk P.; Park Narodowy nad Jeziorem Nezyderskim (Węgry & Austria); 1996; VII; 1; 102-107
Z PARKÓW NARODOWYCH
Filinger D.; Ochrona ekosystemów nieleśnych w Słowińskim Parku Narodowym; 1996; VII; 1; 98-101
SPRAWOZDANIA
Pawlaczyk P.; Gleba i roślinność jako wskaźniki zniekształcenia ekosystemów leśnych w Drawieńskim Parku Narodowym ? konferencja w Tucznie, 26-27 września 1995; 1996; VII; 1; 108-112