Przegląd Przyrodniczy (1996) tom VII, zeszyt 2

1,00 zł
1,00 zł
Opis
ARTYKUŁY
Matuszewska D.; Ochrona przyrody i turystyka w Sierakowskim Parku Krajobrazowym w świetle opinii turystów i rekreantów; 1996; VII; 2; 3-21
Bednorz L.; Rozmieszczenie wawrzynka wilczełyko Daphne mezereum na Nizinie Wielkopolskiej; 1996; VII; 2; 23-32
Bacieczko W.; Bogate stanowisko czosnku wężowego Allium scordoprasum L. w okolicach Okunicy w województwie szczecińskim; 1996; VII; 2; 33-36
Zimowski M.; Awifauna lęgowa Bagien Średzkich; 1996; VII; 2; 37-54
Tryjanowski P.; Liczebność populacji lęgowej gawrona Corvus frugilegus w Agroekologicznym Parku Krajobrazowym koło Turwi w roku 1995; 1996; VII; 2; 55-59
Żurawlew P.; Przeloty i zimowanie ptaków drapieżnych w dolinie Prosny pod Choczem (Wielkopolska); 1996; VII; 2; 61-70
Kasprzyk K., Ruprecht A. L.; Nowe stanowiska borowiaczka Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818) na Pomorzu Mazurskim; 1996; VII; 2; 71-75
NOTATKI
Surmacki A.; Stanowisko dziewanny rdzawej Verbascum blattaria na Pomorzu Zachodnim; 1996; VII; 2; 77-78
Kościów R., Wysocki D.; Sprawozdanie z liczenia kosa Turdus merula w Szczecinie zimą 1995/96; 1996; VII; 2; 79-80
Tryjanowski P.; Pierwsze stwierdzenie kurhannika Buteo rufinus na Ziemi Lubuskiej; 1996; VII; 2; 80-81
Markiewicz E.; Nietypowo śpiewające pleszki Phoenicurus phoenicurus odbywają lęgi; 1996; VII; 2; 81-83
Chmielewski S.; Konkurencja o miejsca gniazdowania pomiędzy szpakiem Sturnus vulgaris a jerzykiem Apus apus; 1996; VII; 2; 83-84
Harmata W.; Materiały do występowania nietoperzy Chiroptera w Puszczy Niepołomickiej; 1996; VII; 2; 84-87
Gawlak A.; Nietoperze Chiroptera cytadeli grudziądzkiej; 1996; VII; 2; 87-89
Sachanowicz K.; Zimowanie mroczka pozłocistego Eptesicus nilssoni na Podlasiu; 1996; VII; 2; 89-91
Sachanowicz K., Krasnodębski I.; Bogatka Parus major żerująca na martwym nietoperzu; 1996; VII; 2; 91
Przesmycka A., Stępniewska A., Jarzembowski T.; Zimowanie nietoperzy Chiroptera w Gdańsku; 1996; VII; 2; 92-95
Uhlig R., Mundt J.; Zniszczenie lęgu nurogęsia Mergus merganser w wyniku wypalania roślinności; 1996; VII; 2; 95-96
Dolata P. T.; Nietypowo umieszczone gniazdo makolągwy Carduelis cannabina; 1996; VII; 2; 96-97
PRZEGLĄD WYDAWNICTW
Pawlaczyk P.; Mirek Z., Pękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M. 1995. Vascular plants of Poland ? a checklist. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. Polish Botanical Studies, Guidebook Series 15.; 1996; VII; 2; 107-108
Pawlaczyk P.; Żukowski W., Jackowiak B. 1995. Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza Zachodniego i Wielkopolski. Pr. Zakł. Taks. Roślin UAM. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.; 1996; VII; 2; 108-111
Surmacki A.; Stawarczyk T. 1995. Strategia rozrodcza kaczek w warunkach wysokiego zagęszczenia na stawach milickich. Pr. zool., zesz. 31. Wyd. UWr.; 1996; VII; 2; 111-112
Tryjanowski P.; Yosef R., Lohrer F. E. 1995. Shirkes Lanidae of the World: Biology and Conservation. Proceedings of the Western Foundation of Vertebrate Zoology, 6 (1).; 1996; VII; 2; 112-114
Tryjanowski P.; Ryszkowski L., Bałazy S. (Eds.). 1994. Functional appraisal of agricultural landscape in Europe (Seminar 1992). RCAFE PAS, Poznań.; 1996; VII; 2; 114-115
Z PARKÓW NARODOWYCH
Filinger D.; Rozwój rolnictwa ekologicznego w otulinie Słowińskiego Parku Narodowego; 1996; VII; 2; 99-101
Wnuk E.; Punkt informacji turystycznej w Drawieńskim Parku Narodowym; 1996; VII; 2; 102
SPRAWOZDANIA
Czachorowski S.; Pierwsze europejskie sympozjum na temat ekologii i ochrony źródeł; 1996; VII; 2; 103-105