Zarząd Klubu Przyrodników zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w dniu 24 czerwca na godz. 16 00 w biurze Zarządu (ul. 1 Maja 22) w Świebodzinie.

Program Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:
  1. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2018 przez Zarząd,
  2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zarządu w roku 2018,
  3. Dyskusję oraz wolne wnioski w sprawie przedstawionych sprawozdań,
  4. Podjęcie uchwał dotyczących ww. sprawozdań.
W przypadku braku quorum Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rozpocznie się w drugim terminie o godz. 17.00.

Zarząd Klubu Przyrodników