Nakładem Wydawnictwa Klubu Przyrodników ukazały się dwie nowe dwujęzyczne
(poslko-angielskie) książki, prezentujące wyniki dwóch dużych projektów z
zakresi ochrony przyrody:

"Ochrona mokradeł w rolniczych krajobarzach Polski" pod redakcją Aaba
Grootjans i Lesława Wołejko
. Książka prezentuje doświadczenia
polsko-holenderskiego projektu finansowanego z funduszu PIN-Matra,
zrealizowanego w trzech modelowych obiekatch mokradłowych: Dolina Płoni,
Torfowiska Przemkowskie i Torfowisko Całowanie. Założeniem projektu było
połączenie gruntownych studiów ekohydrologiczne i krajobrazowych w zakresie
mokradeł z praktycznym planowaniem ich ochrony, nie abstrahującym także od
zagadnień ekonomicznych i społecznych. W publikacji można znaleźć m. in.
unikatowe wyniki badań nad powstawaniem trawertynów (i możliwościami
"ożywienia" kopalnych źródeł trawertynowych), dane na temat skuteczności i
potrzeb poprawienia programów rolnośrodowiskowych w Polsce, praktyczne - a
bardzo ciekawe - studia na temat ekonomicznych możliwości oparcia ochrony
niektórych torfowisk o pozyskanie z nich biomasy i murszu, itp.

Ochrona wysokich torfowisk bałtyckich na Pomorzu - Doświadczenia i rezultaty
projektu LIFE-Nature
, autorstwa M. Herbichowej, P. Pawlaczyka i R. Stańko.
Publikacja przybliża dzialania wykonane w ciągu 4 ostanich lat dla ochrony
24 torfowisk wysokich typu bałtyckiego na Pomorzu, omawia ich skuteczność i
wynikające z nich wnioski na przyszłość. Jest to raport z pierwszego
zrealizowanego w Polsce projektu finansowanego w prawie 70% przez unijny
mechanizm finansowy dla ochrony przyrody LIFE-Nature.

Dystrybucję prowadzi Wydawnictwo KP www.kp.org.pl