Temat tegorocznej sesji kwietniowej brzmi „ZARZĄDZANIE ZASOBAMI PRZYRODNICZYMI”. W szczególności chcielibyśmy poruszać się w kręgu poniższych i podobnych zagadnień: 
- inwentaryzacja, monitoring i szacowanie zasobów  gatunków i siedlisk przyrodniczych jako podstawa zarządzania ich zasobami; 
- przykłady lokalnego, regionalnego, krajowego i europejskiego szacowania zasobów  i trendów gatunków i siedlisk,
- czerwone listy jako narzędzie oceny zasobów;
- kryteria oceny stanu  (jakości) zasobów gatunków i siedlisk,
- monitoring Natura 2000: czy stworzy "europejski standard" oceny zasobów gatunków i siedlisk? 
- utrata bioróżnorodności: jak się  naprawdę przejawia i jak ją mierzyć?
- co to jest "racjonalne użytkowanie" i czy to jest  panaceum na ochronę przyrody?
- gatunki konfliktowe: czy naprawdę trzeba do nich strzelać?
- ekonomika ochrony przyrody: co chronić, gdy nie można wszystkiego?
- krajobraz jako zasób przyrodniczy; czy można "gospodarować krajobrazem"?
- ocena i wycena zasobów przyrodniczych: czy to w ogóle możliwe i czy to dobry sposób na zarządzanie nimi?
Sesja odbędzie się w dniach 13-15 kwietnia 2007 (wcześniejsza data 20-22 nieaktualna!)  w Łagowie. Orientacyjny koszt uczestnictwa, w zależności od wybranej opcji  zakwaterowania  wyniesie około 150 – 350 zł. Na zgłoszenia do programu, zawierające imię i nazwisko autora, tytuł wystąpienia, jego formę (referat  30' , komunikat  15' , poster)  oraz abstrakt wystąpienia oczekujemy do końca lutego. Szczegółowy program sesji roześlemy zainteresowanym w pierwszych dniach marca.

{moscomment}