Serdecznie zapraszamy do udziału w XXV Zjeździe Klubu Przyrodników, który, jak co roku, odbędzie się w Łagowie Lubuskim, w Ośrodku Leśnik, w tym roku w dniach 23 - 25 lutego (piątek - niedziela). Program spotkania przedstawia się następująco

Piątek, 23 lutego 

9.00 – Przyjmowanie uczestników
11.00 - WARSZTAT: SIEDLISKA PRZYRODNICZE NATURA 2000 DLA POCZĄTKUJĄCYCH (Katarzyna Chłopek, Waldemar Heise) • Co to są siedliska przyrodnicze i dlaczego je chronimy • Inwentaryzowanie siedlisk przyrodniczych • Siedliska leśne i nieleśne • Gatunki wskaźnikowe • Trudne wybory • Ocena stanu siedlisk przyrodniczych
14.00 - Obiad
15.00 - WARSZTAT: MONITORING NATURY 2000 (Paweł Pawlaczyk) • Co to jest i po co? • Schemat i zasady raportowania • Dlaczego rok 2007 jest tak ważny? • Działania w Polsce - kryteria i wskaźniki • Ważne dyskusje i "punkty krytyczne" • "Raport WWF" • Europejskie NGO a monitoring Natury 2000
18.00 Kolacja
19.00 - OTWARCIE WYSTAWY FOTOGRAFICZNEJ „NASZE ZJAZDY” – może ją współtworzyć każdy – wszystkich, którzy posiadają zdjęcia z jakiegokolwiek z poprzednich zjazdów prosimy o ich udostępnienie i przesłanie w formie papierowej lub elektronicznej na adres Klubu w terminie do połowy lutego
19.30 - PODRÓŻE… MAŁE I DUŻE • Tomasz Ślusarczyk  - Wrażenia przyrodnicze ze Środkowej Chorwacji.• Rafał Ruta - Przyrodnicze wspomnienia z Kirgizji • Katarzyna Żuk - Wrażenia z wyjazdu do Kazachstanu • Marek Maciantowicz, Andrzej Pestkowski - Przez piachy Kalahari i Deltę Okawango do Wodospadów Wiktorii.

Sobota, 24 lutego

8.00 - Przyjmowanie uczestników, śniadanie
9.00 - WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KLUBU PRZYRODNIKÓW (w przypadku braku quorum Walne Zgromadzenie rozpocznie się w drugim terminie o godz. 10.00, natomiast o godz. 9.00 rozpoczniemy prezentację programu z godz. 11.00). Ramowy Program Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco • Wybór przewodniczącego, sekretarza obrad i komisji skrutacyjnej • Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2006 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej • Dyskusja nad sprawozdaniami, podjęcie uchwały • Dyskusja i zatwierdzenie planu pracy na rok 2007 • Wręczenie wyróżnień za działalność na rzecz ochrony przyrody w roku 2006 • Bieżące sprawy organizacyjne • Wolne wnioski
11.00 - SESJA REFERATOWA: • Paweł Pawlaczyk - Co nowego w sprawie Natura 2000? • Marek Maciantowicz - Inwentaryzacja siedlisk i gatunków Natura 2000 w Lasach Państwowych • Andrzej Jermaczek - Programy rolnośrodowiskowe 2007-2013 • Małgorzata Gruca – Ochrona przyrody w Programie Operacyjnym „Infrastruktura i Środowisko” oraz Regionalnych Programach Operacyjnych
13.00 Obiad
14.00 - SESJA REFERATOWA: • Magda Bartoszewicz, Henryk Okarma, Justyna Szczęsna Andrzej Zalewski - Szop pracz w zachodniej Polsce - co już o nim wiemy? • Aleksandra Szurlej – Jak uratować Kłodzko? Przyjazne przyrodzie metody zapobiegania powodziom. • Urszula Biereżnoj – Nie takie wojsko straszne – zachowanie i ochrona przyrody na poligonach wojskowych • Małgorzata Gołaszewska, Urban Bagiński – Ochrona sów na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” • Sławek Rubacha - Sytuacja sów w województwie lubuskim
16.00 Przerwa
16.30 • Tomasz Ślusarczyk - Grzyby rezerwatu torfowiskowego Rybojady • Albert Wiaderny – Perły przyrody Środkowej Odry  • Marta Jermaczek, Rafał Ruta  – Nowe rezerwaty w Puszczy Drawskiej • Alfred Rösler - Bilans wodny jeziora Sława i służba limnologiczna Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. • Rafał Ruta - Przyrodnicy działający na Ziemi Pilskiej przed 1945 r. • Piotr Dziełakowski - W oczekiwaniu na żurawie 
18.30 Kolacja
19.30 - KONKURS FOTOGRAFICZNY

Jak co roku, podczas Zjazdu organizujemy otwarty konkurs fotograficzny. Udział w nim może wziąć każdy, kto przyśle lub dostarczy do godz. 12.00 w drugim dniu zjazdu do 3 zdjęcia lub zestawy liczące nie więcej niż 3 zdjęcia każdy. Podobnie jak w roku ubiegłym wprowadzamy także drugą kategorię - zdjęcia cyfrowe - należy je dostarczyć w którymś z powszechnie używanych formatów. Wyboru najlepszych zdjęć dokonają uczestnicy spotkania. Na zwycięzców jak zwykle oczekują atrakcyjne nagrody.

20.00 - SPOTKANIE TOWARZYSKIE

Niedziela, 25 lutego

8.00 - Śniadanie

Tradycyjnie w niedzielę zapraszamy na serię MINIWARSZTATÓW, pierwszy rozpocznie się o godz. 9.00, kolejne co godzinę, i będą odbywać się równolegle, dopóki będą zainteresowani danym tematem

9.00 - Liliana Hilsberg - Architektura krajobrazu dla przyrodników
• Czym zajmuje się architektura krajobrazu • materiały wejściowe • warsztat architekta krajobrazu • język opisu krajobrazu • architektura krajobrazu a przyrodnicy • ogrody botaniczne widziane ponurym okiem architekta krajobrazu

10.00 - Katarzyna Chłopek - Mchy - to wcale nie takie trudne
• Gdzie rosną mchy i jak ich szukać? • Mchy różnych środowisk • Co można rozpoznać gołym okiem? • Czasem potrzebny binokular… • …a czasem mikroskop • Co nam mówią mchy? • Mchy a ochrona przyrody

11.00 - Robert Stańko, Barbara Utracka - Technika w służbie ochrony przyrody
• Automatyczna rejestracja poziomu wody w torfowisku - jak to działa? • Współczesna technika geodezyjna - po co
przyrodnikowi niwelator • Radioteledetekcja jako metoda badania behawioru zwierząt

12.00 - Urszula Biereżnoj - Walka z wiatrakami - nie tylko o Don Kichocie
• Plusy i minusy energetyki wiatrowej • Podstawowe procedury prawne lokalizowania ferm wiatrowych • Jak to jest na „dzikim” Zachodzie, a jak u nas? • Gdzie ich nie chcemy i dlaczego? • Jeśli walczyć to skutecznie!

Godz. 13.00 Obiad

Dojazd do Łagowa własnym samochodem lub autobusem PKS ze Świebodzina – informacja o odjazdach 0683822693

Program w formacie PDF oraz karta zgłoszenia uczestnictwa - tutaj (PDF)