Zasady ochrony przyrody w lasach gospodarczych...

Wprowadzanie powszechnych form ochrony przyrody


105. Zaleca się wnioskowanie do Rad Gmin i do wojewodów o wprowadzenie form ochrony przyrody przewidzianych Ustawą o Ochronie Przyrody w stosunku do wszystkich obiektów, spełniających kryteria Ustawy.
106. Do ochrony pomnikowej można proponować drzewa wyróżniające się z otoczenia, nawet jeżeli nie osiągają tzw. wymiarów pomnikowych. Dla Nadleśnictwa można sporządzić lokalne zestawienie wymiarów pomnikowych, uwzględniające lokalną sytuację
107. Na użytki ekologiczne można proponować także drzewostany o marginalnym znaczeniu gospodarczym (np. bory bagienne, olsy torfowcowe)
108. Obiektom zaproponowanym do ochrony prawnej zapewnia się faktyczną ochronę także przed wprowadzeniem ochrony prawnej.

[<<] [Home] [>>]