Zasady ochrony przyrody w lasach gospodarczych...

Zabiegi z zakresu ochrony lasu


114. Chemiczne lub biologiczne zwalczanie jakichkolwiek komponentów ekosystemu leśnego musi być ograniczone do sytuacji krytycznego zagrożenia trwałości lasu i należy go unikać.
115. Chemiczne lub biologiczne zwalczanie jakichkolwiek komponentów ekosystemu leśnego musi być uzasadnione ekspertyzą przyrodniczą i rachunkiem ekonomicznym, rozważającymi również alternatywę powstrzymania się od zwalczania
116. Zaleca się nieusuwanie z ekosystemu leśnego posuszu gatunków liściastych, przynajmniej w tych drzewostanach, w których miąższość martwego drewna w ekosystemie nie przekracza 10% miąższości drzewostanu.
117. Zaleca się ograniczenie usuwania pozostałości martwych drzew z ekosystemu leśnego wyłącznie do sytuacji, gdy jest to niezbędne dla ochrony lasu.
118. Pozostałości martwych drzew pozostawianych w lesie nie należy ścinać, korować albo przeżynać, chyba że jest to niezbędne dla ochrony lasu.
119. Pozyskanego surowca drzewnego nie należy przetrzymywać w lesie
120. W cięciach pielęgnacyjnych i rębnych zaleca się pozostawienie na pniu wszystkich drzew dziuplastych. W młodych drzewostanach, w których takie drzewa nie występują zaleca się wywieszenie i bieżącą konserwację budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy w pełnym spektrum zróżnicowania ich form i wymiarów.

[<<] [Home] [>>]